ʻAealani

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
ʻAealani
Ireland
Éire
Flag of Ireland.svg Coat of arms of Ireland.svg
EU-Ireland.svg
Kolomuʻa Tapilini
lea faka-Ofisiale {{{language}}}
Lahi ʻo e fonua (km²) 70,273
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 5,011,500 (2022)
meʻa fefakatauʻaki {{{currency}}}

({{{currency_code}}})

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he {{{driving_side}}}
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .ie
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +353
Ireland (MODIS).jpg
Mape ʻo ʻAealani

Ko ʻAealani (lea faka-Pilitānia: Ireland, lea faka-ʻAealani: Éire) ko ha fonua ia ʻi ʻEulope. Ko Tapilini ʻa e kolomuʻa.