ʻAisilani

Mei he Wikipedia
‘Aisilani
Ísland
Kolomuʻa Lekaviki
lea faka-Ofisiale Lea faka-ʻAisilani
Lahi ʻo e fonua (km²) 103 125
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 376 248 (2022)
meʻa fefakatauʻaki ʻAisilani kilona

(ISK)

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he mataʻu
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .is
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +354
Mape ʻo ʻAisilani

Ko ʻAisilani ko ha fonua ia ʻi ʻEulope.

[fatuʻi vahe | edit source]ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine