Potukali

Mei he Wikipedia
Potukali
Portugal
Flag of Portugal.svg Coat of arms of Portugal.svg
EU-Portugal with islands circled.svg
Kolomuʻa Lisipoa
lea faka-Ofisiale Faka-Potukali
Lahi ʻo e fonua (km²) 92,212
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 10,344,802
meʻa fefakatauʻaki Euro

(EUR)

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he mataʻu
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .pt
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +351
Portugal topographic map-es.svg
Mape ʻo Potukali

Ko Potukali ko ha fonua ia ʻi ʻEulope.ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine