Jump to content

Hōlani

Mei he Wikipedia
Hōlani
Nederland
Kolomuʻa ʻAmisetami
lea faka-Ofisiale lea fakahōlani
lea faka-Frysk
Lahi ʻo e fonua (km²) 41,865
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 17,915,500 (2023)
meʻa fefakatauʻaki Euro

(EUR)

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he mataʻu
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .nl
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +31
Mape ʻo Hōlani

Holani, ko e kiʻi fonua ʻi ʻEulope. ʻOku ʻiloa foki: Netaleni, Nederland, ko e fonua-ʻi-lalo. Ko hono kolomuʻa ko ʻAmisetami; ka ko e kolo fakapuleʻanga ko Teni-haaki.

Ngaahi uepisaiti kehé[fatuʻi vahe | edit source]


ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine