Hōlani

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hōlani
Nederland
Flag of the Netherlands.svg Coat of arms of the Netherlands.svg
EU-Netherlands.svg
Kolomuʻa ʻAmisetami
Lahi ʻo e fonua (km²) 41,865
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 17,718,400 (2022)
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .nl
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +31
Netherlands-CIA WFB Map-10-10-10.png
Mape ʻo Hōlani

Holani, ko e kiʻi fonua ʻi ʻEulope. ʻOku ʻiloa foki: Netaleni Nederland, ko e fonua-ʻi-lalo. Ko hono kolomuʻa ko ʻAmisetami.