Finilani

Mei he Wikipedia
Finilani
Suomi
Finland
Fuka ʻo Finilani Sila ʻo e tuʻi ʻo Finilani
Kolomuʻa Helesingikī
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .fi
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga 358
Mape ʻo Finilani
Pielinen

Finilani, ko e fonua lahi ʻi ʻEulope. 5 495 830 kakai (2016) Ko hono kolomuʻa ko Helesingikī (630 752 kakai) ia.

Kakai[fatuʻi vahe | edit source]


ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine